Få mere biodiversitet i haven eller på virksomhedens grønne område

Naturen mangler plads i Danmark. Derfor er vores biodiversitet – den biologiske mangfoldighed – desværre under stort pres.

Vi kan selv bidrage til at øge biodiversiteten i vores haver eller andre grønne områder, ved at invitere den vilde natur ind. Hvad enten det er store eller små områder. Der er rigtig mange muligheder for at skabe nogle levesteder for vores alt for trængte natur ved at give plads til flere hjemmehørende arter, som planter, insekter (bl.a. sommerfugle og bier), fugle mv. Ved at lade haven vokse mere vild, så eller plante vilde hjemmehørende urter/blomster, buske og træer. Etablere kvasbunker og lade dødt ved ligge, skabe større eller mindre vandreservoirs, lade træer blive gamle osv. Ved at skabe variation vil det kunne tilgodese fødemuligheder og levesteder for en lang række dyr og planter.

Book et havebesøg af Natur Mols. Vi kan bidrage med gode ideer og konkrete faglige input til, hvordan I kan øge biodiversiteten i jeres have eller område. Helt afhængig af jordbundsforhold, beliggenhed, havens/områdets udformning, afstand til andre naturområder, kan vi rådgive om, hvilke muligheder I har.

Kontakt os for at høre nærmere.