Få mere biodiversitet i haven eller på virksomhedens grønne område

Vi kan alle bidrage til at øge biodiversiteten i vores haver eller andre grønne områder ved at invitere den vilde natur ind. Der er mange muligheder for at skabe nogle levesteder for vores alt for trængte natur ved fx at give plads til flere hjemmehørende planter, insekter som sommerfugle og bier, kvasbunker og dødt ved, vand, gamle træer og variation.

Natur Mols kan bidrage med gode ideer til, hvad der egner sig til jeres have eller område.

Kontakt os for at høre nærmere.