For grupper kan aktiviteter i Mols Bjerge og omegn tilrettelægges efter ønske. Vi tilpasser indholdet og aktiviteterne alt efter om det er en børnehave, skoleklasse, lejrskole eller anden uddannelse.

Kontakt os for at planlægge forløbet nærmere.

Mulighederne er mange og kan differentieres efter klassetrin. Nogle emner kunne være:

 • Biotop-undersøgelser af skov, eng, hede/overdrev, strand
 • Naturen netop nu
 • Biodiversitet
 • Naturens kredsløb, fødekæder, nedbrydning, omsætning
 • Istiden – landskabet i Mols Bjerge
 • Livet i skoven
 • Vilde haver – hvordan øger vi havernes biodiversitet
 • Dyrespor: fodspor, fjer, veksler, ædespor på kogler og nødder, grave/huller og ekskrementer
 • Flagermus – brug af detektor til lokalisering (sommerhalvåret ved aftentid)
 • Nattur – naturens lyde om natten
 • På jagt efter mus ved brug af fælder
 • Havfald – og andet affald i naturen
 • Evolution, strategier for overlevelse, tilpasninger til miljø, genetik

Kan kombineres med undervisning i klasselokalet, øvelser mv.