Tag undervisningen ud i naturen i Mols Bjerge og omegn

Vi tilrettelægger og tilpasser indholdet og aktiviteterne alt efter om det er en børnehave, skoleklasse, lejrskole eller anden uddannelse.

Kontakt os for at planlægge forløbet nærmere.

Nogle emner kunne være (men mulighederne er mange):

 • Biotop-undersøgelser af skov, eng, hede/overdrev, strand
 • Naturen netop nu
 • Biodiversitet – fx på denne tur.
 • Naturens kredsløb, fødekæder, nedbrydning, omsætning
 • Istiden – landskabet i Mols Bjerge
 • Livet i skoven
 • Vilde haver – hvordan øger vi biodiversiteten i vores haver eller på skolens grønne område.
 • Havfald – og andet affald i naturen
 • Dyrespor: fodspor, fjer, veksler, ædespor på kogler og nødder, grave/huller og ekskrementer
 • Rewilding – fx på denne tur.
 • Flagermus – brug af detektor til lokalisering (sommer og efterår ved aftentid)
 • Nattur – naturens lyde om natten
 • På jagt efter mus ved brug af fælder
 • Populationsbiologi og økologi, fangst-genfangst, rovdyr-byttedyr, habitatvalg.
 • Evolution, strategier for overlevelse, tilpasninger til miljø, genetik
 • Adfærdsbiologi

Kan kombineres med undervisning i klasselokalet, øvelser mv.